SEO Manager

Rate this post

SEO Manager là người đứng đầu phòng SEO

Tiến Anh

Mô tả công việc:

– Xây dựng chính sách

– Xây dựng form mẫu

– Cơ cấu hệ thống nhân sự

– Đào tạo nhân sự

About the Author Tien Anh Nguyen

Tôi là: Tien Anh Nguyen - Job title: Founders meolamseo.com - Company: Tien Anh Plus Chia sẻ kiến thức SEO từ những năm 2014, với sở thích nghiên cứu về SEO. Tôi mong muốn một ngày mình có thể xây dựng được một công cụ hỗ trợ quản lý đội SEO. Và hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được giải thưởng về SEO tầm cỡ thế giới.

follow me on:
>