Category Archives for Google Tag Manager

Tracking Internal link với Google Tag Manager

Nhiều người hỏi em tại sao phải tracking internal link, em cười mà hỏi lại họ :” link nội bộ anh chèn vào trong bài viết với mục đích gì, hay chỉ đủ 3 link

Đọc Thêm

Lấy IP của khách truy cập với Google Tag Manager

Có một vài lý do khiến người quản trị web muốn lấy địa chỉ IP của khách truy cập, chẳng hạn loại bỏ những IP của đối thủ hay click vào quảng cáo của bạn.

Đọc Thêm
>